Hl slimming point kolkata review

hl slimming point kolkata review

COLIN KAEPERNICK GIVES BACK TO THE COMMUNITY

Transcription 1 2 Jurnalul de Chirurgie, Iaşi,Vol. Jurnalul apare ca o necesitate în condiţiile cerute de noile forme de pregătire a rezidenţilor în chirurgie şi se angajează să pună la dispoziţia tinerilor chirurgi din diverse specialităţi, cunoştinţele şi modelele de bază a pregătirii lor ca specialişti pentru noul mileniu.

Editori onorifici Richard M. Satava U. Paul Allen Wetter U. Republicarea parţiala sau în întregime a articolelor se poate face numai cu menţionarea autorilor şi a Jurnalului de chirurgie. Includerea materialelor publicate pe acest site pe alte site-uri sau în cadrul unor publicaţii se poate face doar cu consimţământul autorilor.

Informaţii detaliate şi actualizate mafs sarah roza pierdere în greutate disponibile la adresa Standard de redactare Iniţializare pagină: Format A4, margini de 2,5 cm.

Titlul: Times New Roman, 14, aldin boldcentrat, la un rând; trebuie să fie cât mai scurt şi elocvent pentru conţinutul articolului; Autorii, instituţia: Times New Roman, 12, normal, centrat, la un rând; prenumele precede numele de familie şi va fi scris în întregime numai pentru sexul feminin; trebuie precizată adresa de corespondenţă de preferat e- mail.

hl slimming point kolkata review

Rezumat în engleză minim cuvinte: Times New Roman, 10, la un rând, fără aliniate şi precedat de titlul articolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract în paranteza, italic.

La sfârşitul rezumatului se vor menţiona cu majuscule, cuvintele cheie.

hl slimming point kolkata review

Textul: Times New Roman, 12, la un rând, structurat pe capitole: introducere, material şi metodă, discuţii, concluzii etc. Tabelele vor fi inserate în text şi nu vor depăşi o pagină; titlul tabelului va fi numerotat cu cifre romane: Times New Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului; Figurile inserate în text vor fi menţionate în text; titlul şi legenda vor fi scrise cu Times New Roman, 10, aldin, la un rând şi vor fi numerotate cu cifre arabe.

Bibliografia va fi numerotată în ordinea apariţiei în text; Times New Roman, 10, la un rând, redactată după cerinţele internaţionale - vezi Articolele multimedia: filmele şi fişierele Microsoft Power Point cu extensia.

Lima - wwx - xiuang

Articolele nu vor depăşi: - lucrări originale 15 pagini, - referate generale 20 pagini, - cazuri clinice 8 pagini, - recenzii şi noutăţi 2 pagini, - articole multimedia Power Point 5 Mb şi 50 slide-uri. Evaluarea Articolelor Articolele vor fi publicate numai după evaluarea lor de comitetul de redacţie. Procesul de evaluare constă în: - evaluarea formală a articolului din punct de vedere al criteriilor de tehnoredactare realizată de membrii colectivului editorial; - evaluarea hl slimming point kolkata review informaţiei ştiinţifice realizată iniţial de membrii colectivului editorial şi apoi de membrii comitetului ştiinţific, conform unui formular standardizat.

hl slimming point kolkata review

După ce articolul a primit avizul de publicare, va fi publicat în funcţie planul editorial numere tematice, valoarea ştiinţifică a articolului. Autorii trebuie să informeze redacţia despre un posibil conflict de interese. Hîrţan 1E. Târcoveanu 2 1 doctorand Universitatea de Hl slimming point kolkata review şi Farmacie Gr.

Tănăsescu Vl. Buţureanu Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. Popa Iaşi Clinica A. Spiridon Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. Dimofte, Simona Nicolescu, V. Boboc, E. Tarcoveanu Clinica I Chirurgie I. Simion 1B. Popa 2T. Grecu 2V.

Acte furate sau pierdute - Sfaturi utile

Șurlin 3Daniela Cernea 1F. Ciocîrlan, V. Stog, M. Târcoveanu 1A. Vasilescu 1N.

Mai multe despre acest subiect